Reklamationsblankett återförsäljare

Denna blankett ifylles endast av återförsäljare av Coala Heart Monitor.

Om du som privatperson beställt din Coala direkt på vår hemsida www.coalaSolutions.com fyller du istället i Reklamationsblankett, klicka här.