Om oss

Coala hjärtmonitorCoala Solutions AB

Coala Solutions är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa som har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Coala Heart Monitor är en prisbelönt medicinteknisk produkt och tjänst som lanserades i början av 2017 direkt till slutkund. Sedan 2018 marknadsförs Coala Pro mot vården för att möjliggöra kostnadseffektiva och digitala hjärtutredningar på distans.

Tjänsten bygger på ett 30-tal patent. Bakom bolaget står en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från vården.

Vår vision – vinna kampen mot hjärtsjukdomar

Coala Solutions vision är att bidra till att vinna kampen mot världens främsta dödsorsak – hjärtsjukdomar.

Vårt bidrag är att utveckla innovativa digitala produkter och lösningar som ger patienter möjligheten att själva kunna följa och analysera sina hjärtan, drivet av smarta algoritmer med realtidsanalys. Coala Solutions innovationer sätter patienten i centrum, är användarvänliga och bygger på mångårig svensk forskning och utveckling.

Målsättningen är att generera data som med stöd av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp.

Affärsidén är att erbjuda vårdgivare en innovativ och patientcentrerad medicinteknisk produktplattform som möjliggör distansmonitorering av patienter i vardagslivet, som bidrar till att eliminera väntetider i sjukvården och ger sjukvården förutsättningar att förbättra diagnostiken av huvudsakligen hjärta och lungor.

Målet – Hjälpa miljontals patienter

Coala Solutions har som strategiskt mål att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för miljoner av patienter som är drabbade av kardiovaskulära sjukdomar. Detta möjliggörs genom att erbjuda patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerad prediktiv diagnostik.

Bakgrunden till utvecklingen av Coala Heart Monitor var att den mätutrustning sjukvården ofta använder kräver fysiska besök, inte engagerar patienten i sin egen vård, har bristande träffsäkerhet och ofta leder till långa väntetider.

Målsättningar för Coala Solutions är att vara den marknadsledande plattformsleverantören för icke-invasiv långtidsmonitorering och diagnostik av hjärtpatienter i vardagslivet. Coala Solutions skall erbjuda marknaden produkter som är ersatta av lokala försäkringssystem på de marknader som vi agerar så Coala kan tillgängliggöras utan kostnad för patient. Och vi skall leverera patientcentrerade och användarvänliga produkter vilket leder till hög utnyttjandegrad/efterlevnad och därmed öka sannolikheten för positivt kliniskt utfall.