MTP-rådet rekommenderar Coala

Coala rekommenderas för utredning vid misstänkt förmaksflimmer

Nya medicintekniska lösningar som Coala Heart Monitor ger vårdgivare ett kostnadseffektivt hjälpmedel med högre diagnostisk precision för utredningar av intermittenta förmaksflimmer jämfört med konventionellt 24-timmars Holter-EKG.

Detta enligt svenska medicintekniska produktrådet (MTP) som rekommenderar användning av Coala Heart Monitor till primärvården, med stöd av expertis från kardiologer på sjukhusen, för utredning av patienter som söker med symtom på misstänkt förmaksflimmer. Rekommendation gäller samtliga svenska sjukvårdsregioner och baseras på en sammantagen bedömning av klinisk relevans, kostnadseffektivitet och datasäkerhet.

MTP-rådet utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner.

Rekommendation baserad på hälsoekonomisk bedömning

MTP-rådets rekommendation baseras på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) hälsoekonomiska bedömning av Coala Heart Monitor för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer. Slutsatsen i TLV:s bedömning är att Coala Heart Monitor är kostnadsbesparande samt genererar större nytta för patienten genom att detektera symptom i högre utsträckning och därigenom möjliggör behandling för att minska förekomsten av stroke.

I TLV:s analys jämfördes Coala Heart Monitor Pro och 24-timmars Holter gällande totalkostnad ur ett svenskt hälso- och sjukvårdsperpektiv. Slutsatsen visade att Coala Heart Monitor Pro är kostnadsbesparande samt genererar större nytta för patienten genom att detektera symptom i högre utsträckning och därigenom möjliggör behandling för att minska förekomsten av stroke.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för en demonstration av Coala eller om du vill veta mer

Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna. Bara i Sverige beräknas över 300 000 personer över 20 år ha upplevt symtom av förmaksflimmer.

Läs merVisa mindre