I Coalas portal, Coala Care, ges vårdpersonal möjlighet att kommunicera med och administrera patienter, samt att analysera och tolka mätningar av bröst- och tum-EKG. Portalen ger användaren en snabb överblick över de senaste inkomna EKG-registreringarna.

Logga in här

Coala Care Portal

Coala Care

Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Här finns också möjlighet att lyssna och ladda ned hjärtljudet som spelas in från Coalas integrerade stetoskop.

Den säkra web-baserade portalen nås genom alla webläsare via lösenord, BankID- eller SITHS inloggning.

Automatisk analys genom smarta algoritmer som tolkningsstöd

Coala Care Flagga mätningCoalas lösning bygger på ett system innehållande algoritmer som automatiskt detekterar förmaksflimmer och ytterligare 8 andra arytmier.

Algoritmen har en mycket hög träffsäkerhet (sensitivitet) som ger ett tryggt stöd för att hitta avvikande EKG för klinisk bedömning. Genom Coalas unika kombination av bröst- och tum-EKG med P-vågsdetektion minskar dessutom andelen falskt positiva resultat (specificitet).

Dessa falskt positiva resultat kan annars kan vara vanligt förekommande vid registrering av endast  tum-avlednings EKG där P-vågor ofta kan vara för svaga för att synas eller kunna detekteras av automatiska algoritmer.

 

 

Coala Care Portal

Kommunikativ distansvård

En plattform som följer hjärtpatienter i vardagen

Med Coala är det enkelt att följa patienters hjärta på distans, så länge det behövs. I Coalas vårdgivarportal, Coala Care, kan vårdgivare kommunicera med patienter, tolka data och skapa sammanfattande EKG-rapporter som stöd för diagnos eller för överföring till journalsystem.

I USA förskrivs Coala bland annat till akuta och kroniskt sjuka patienter som ingår i Remote Patient Monitoring program (RPM) under lång tid. Coala ersätts i USA av alla ledande försäkringsprogram.

Användningsområden

Granska EKG

Granska EKG-resultat i löpande översikt eller i enskilda registreringar i tabell.

Coala Care Portal - Flagga mätningar Flagga mätningar
Utöver EKG-specifika funktioner ges användaren möjlighet till att flagga mätningar för uppmärksamhet vilket möjliggör att annan vårdpersonal snabbt och enkelt kan söka och hitta avvikande mätningar.
Coala Care Portal - EKG rapport Sammanfattande EKG-rapport
En sammanfattande EKG-rapport kan snabbt summera utredningens EKG-resultat i en fil, allt för att ge vårdgivare en gediget underlag.

Detaljerad EKG rapport

Patient - EKG Rapport