Instruktioner

På denna sida har vi samlat några enkla och korta instruktioner och vanliga frågor om hur man gör en mätning med Coala Heart Monitor.

De tre grundreglerna för dig och din Coala

  1. Innan en mätning görs sitt ned och koppla av några minuter för bästa resultat. Var extra nog med att hålla Coala stabilt, vara helt stilla och prata inte under mätningen.
  2. Om Coala indikerar ett avvikande värde så gör alltid en extra mätning igen, under lugna, avslappnade former för att ytterligare verifiera resultatet.
  3. Avvikande resultat kan uppstå utan att något är fel. Ett avvikande resultat kan uppstå vid t ex hög puls från fysisk aktivitet eller i samband med andra faktorer. Det viktiga är att följa sitt hjärta över tid och det är först när man noterar upprepade avvikande resultat som man normalt bör agera.

Instruktion – Att ta ett tum-EKG

Att ta ett tum-EKG är enkelt och tar bara 30 sekunder. Se till att du sitter ner och slappnar av när du tar ditt EKG. Se filmen för fullständig genomgång av hur du tar ditt tum-EKG.

Instruktion – att ta ett bröst-EKG

Att ta ett bröst-EKG är enkelt och tar bara 30 sekunder. Appen hjälper också till att instruera dig genom mätningen Se till att du sitter ner och slappnar av när du tar ditt EKG. Se filmen för fullständig genomgång av hur du tar ditt bröst-EKG.

Instruktion – Att ladda Coala

Coalan ska laddas regelbundet och vara fulladdad innan du använder den första gången. Se filmen för instruktion om hur du enkelt laddar din Coala i den medföljande laddningsstationen.