Vårt system

En tjänst

Genom en portal för vården att följa patienter, smarta analysalgoritmer samt en patientmonitor skapas ett underlag för effektiv diagnostik på distans i patientens trygga miljö.

Tekniken är lätt att använda och mätningar tar bara en minut. Coala identiferar automatiskt förmaksflimmer och indikerar några av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna med diagnostisk och klinisk precision.

Insamlingen av EKG sker under 60 sekunder via två mätningar, en bröst och en tum mätning, under vardera 30 sek.

Coala Care Portal

Coala Care Portal

Coala Care Portalen är en fristående webbaserad programvara som gör det möjligt för vårdpersonal att granska EKG- och hjärtljudsmätningar.

Coala Care Portal

Coala Heart Monitor

Med Coala Heart Monitor tar patienten enkel bröst- och tum-EKG i samband med varje mätning.

Coala Heart Monitor

Coala app

I Coalas mobilapplikation startar och följer patienten själv enkelt sina mätningar.

Coala app

En komplett plattformslösning för patientövervakning så länge det behövs

Coala Heart Monitor PRO är en komplett tjänst för distansövervakning och som stöd för diagnostik.

Resultaten som genereras är direkt tillgängliga för patienten i Coalas app och för vårdgivaren i Coala Care.