Dokumentation och Studier

Coala Heart Monitor möjliggör banbrytande kliniska studier av hjärtat. Coala förenklar användarcentrerade studier och för att samla in stora datamängder av EKG och hjärtljud i geografiskt distribuerade grupper.

Coalas marknadsledande prestanda är kliniskt utvärderad och bygger på forskningsresultat som presenterats på flera nationella och internationella forskningskonferenser.

Som det första integrerade smartphone-baserade systemet detekterar Coala förmaksflimmer genom analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-registreringen, i enlighet med kliniska riktlinjer. Systemet automatdetekterar även ett flertal andra typer av arytmier och genom att både bröst- och tum-EKG registreras erhålls den höga noggrannheten.