Coala Connect

Coala Connect möjliggör arytmiutredningar på distans i tryggheten av patientens hemmiljö
Coala Care Portal och sjuksköterskor

Enkel beställning utan väntetider

En utredning med Coala Connect beställs enkelt av ansluten vårdgivare via Coala Care Portalen. Vid beställning skickas en Coala Heart Monitor direkt hem till patienten, normalt inom 36-48 timmar, tillsammans med returkuvert. Allt för att underlätta för vårdgivaren och undvika hantering och förvaring av utrustning på kliniken.

Med beställningen skickas också tydliga instruktioner för att patienten enkelt ska komma i gång. Patienten genomför registrering av EKG med monitorn ansluten via Bluetooth till sin smartphone och vägleds under mätning i Coalas mobilapplikation. Mätning kan genomföras i hemmet och patienten får svar på analysen i sin smartphone inom ett par sekunder efter mätning.

Eventuell nödvändig teknisk support tillhandahålls av Coala Solutions.

Coala Care Portal

Smidig uppföljning i Coala Care portalen

Coala Care Portalen är ett webb-baserat system där analysresultatet görs tillgängligt i realtid. Automatisk analys genom smarta algoritmer ger tolkningsstöd och detekterar automatiskt tecken på förmaksflimmer och ytterligare 9 andra arytmier.

Vårdgivare kan enkelt logga in i Coala Care Portalen och granska patienters registrerade EKG på distans. Portalen nås säkert genom webbläsare via lösenord, BankID- eller SITHS inloggning.

I Coala Care portalen kan vårdgivaren även skicka meddelande till patienten, tolka data och skapa sammanfattande EKG-rapporter som stöd för diagnos eller för överföring till journalsystem.

Obegränsad användning

Systemet har ingen begränsning för antal EKG registreringar. Lämplig utredningsperiod avgörs av ordinerande läkare, en genomsnittlig utredning med Coala Connect pågår normalt 30-90 dagar.

Så går det till

För mer info, priser eller demonstration

Maila oss här