Reklamationsblankett

Om du vill reklamera din Coala fyll i nedan formulär så återkommer vi för vidare utredning.

Denna blankett fylles endast i av dig som beställt Coala Heart Monitor direkt på vår hemsida www.coalasolutions.com. Om du är återförsäljare och reklamerar åt kund fyller du i Reklamationsblankett Återförsäljare.