Coala Heart Monitor

Med Coala Heart Monitor och en smartphone genomförs EKG mätning och registrering av hjärtljud på bara 60 sekunder. Resultat visas direkt i appen.

Säker överföring av data

Efter EKG registrering skickas patientens mätning vidare via Coalas säkra och krypterade servrar. Datan registreras och analyseras av avancerade algoritmer för att detektera avvikelser från normal rytm inom några sekunder.

Analysresultatet skickas tillbaka till Coala-appen i realtid för att skapa trygghet och engagemang hos patienten. Samtidigt presenteras det för vårdgivaren genom Coala Care portalen. Läs mer här.

Coala Care Monitor PRO

Vad kan Coala upptäcka?

Coalas lösning underlättar att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer och andra arytmier som kan ligga bakom symptom som hjärtklappning, trötthet, andfåddhet för att nämna några. Kliniskt utbildad personal har i portalen enkla och effektiva verktyg för att bedömma varje enskilt EKG.

Förmaksflimmer upptäcks enklast genom att mäta EKG regelbundet över några veckor då förmaksflimmer ofta uppträder med ojämna mellanrum.

Läs merVisa mindre