Vårt system

Den kan rädda liv!

Lättanvänd lösning som ger trygghet
Alexandra Charles och Christina Schollin berättar i TV4 Nyhetsmorgon om RedHeart Study, världens största studie på kvinnohjärtat, och hur Coala Heart Monitor hjälpt dem.

”Den kan rädda liv!”, säger Schollin.

Läs mer om RedHeart Study
Patient mätning - Coala care portal

Tum- och bröst-EKG med automatisk P-vågs detektion

Coala PRO registrerar både tum- och bröst-EKG. För att stödja diagnostiken av förmaksflimmer analyseras såväl förekomst av P-vågor som R-R intervall. Förutom EKG registreras även hjärtljud.

Intresserad av en demonstration?

Kontakta oss idag
1700

läkare är idag anslutna till Coala Portal

500

vårdgivare jobbar aktivt med Coala tillsammans med sina patienter

10000

patienter har redan använt vår tjänst i Europa och USA

Sjuksköterska instruktion av Coala för patient

Smartare patientutredningar

Validerad i sjukvården

På en hjärtmottagning vid ett större sjukhus i Stockholm påvisades att Coalas lösning resulterade till ökad vårdeffektivitet, kortare väntetider och högt patientengagemang.

Coala PRO är utvecklad för att skapa trygghet för patienten genom delaktighet och inflytande.

Läs mer om vår forskning

Trygghet i vardagen

När hjärtat slår fort eller ojämnt

Coala PRO användes i RedHeart-studien på nästan 1,000 kvinnor med hjärtklappningsbesvär. Studien leddes av forskare på Karolinska Institutet och kvinnorna genomförde dagliga EKG-mätningar över en längre tid.

I studien bidrog Coalas lösning till att minska oro och ångest, vilket ledde till minskade symptom av hjärtklappning och ökad livskvalitet.

Läs mer om vår forskning

Senaste nytt