Vårt system

En plattform som följer hjärtpatienter i vardagen

Kommunikativ distansvård

Med Coala PRO är det enkelt att följa patienters hjärta på distans, så länge det behövs. I Coalas vårdgivarportal, Coala Care, kan vårdgivare kommunicera med patienter, tolka data och skapa rapporter som underlag för diagnostik och journalföring.

I USA förskrivs Coalas system bland annat till akuta och kroniskt sjuka patienter som ingår i Remote Patient Monitoring program (RPM) under lång tid. Systemet ersätts i USA av alla ledande försäkringsprogram.

Instruktion – Att ta ett tum-EKG

Att ta ett tum-EKG är enkelt och tar bara 30 sekunder. Se till att du sitter ner och slappnar av när du tar ditt EKG. Se filmen för fullständig genomgång av hur du tar ditt tum-EKG.

Instruktion – att ta ett bröst-EKG

Att ta ett bröst-EKG är enkelt och tar bara 30 sekunder. Appen hjälper också till att instruera dig genom mätningen Se till att du sitter ner och slappnar av när du tar ditt EKG. Se filmen för fullständig genomgång av hur du tar ditt bröst-EKG.

Instruktion – Att ladda Coala

Coalan ska laddas regelbundet och vara fulladdad innan du använder den första gången. Se filmen för instruktion om hur du enkelt laddar din Coala i den medföljande laddningsstationen.

Patient mätning - Coala care portal

Tum- och bröst-EKG med automatisk P-vågs detektion

Coala PRO registrerar både tum- och bröst-EKG. För att stödja diagnostiken av förmaksflimmer analyseras såväl förekomst av P-vågor som R-R intervall. Förutom EKG registreras även hjärtljud.

Intresserad av en demonstration?

Kontakta oss idag
1700

läkare är idag anslutna till Coala Portal

500

vårdgivare jobbar aktivt med Coala tillsammans med sina patienter

10000

patienter har redan använt vår tjänst i Europa och USA

Sjuksköterska instruktion av Coala för patient

Smartare patientutredningar

Validerad i sjukvården

På en hjärtmottagning vid ett större sjukhus i Stockholm påvisades att Coalas lösning resulterade till ökad vårdeffektivitet, kortare väntetider och högt patientengagemang.

Coala PRO är utvecklad för att skapa trygghet för patienten genom delaktighet och inflytande.

Läs mer om vår forskning

Trygghet i vardagen

När hjärtat slår fort eller ojämnt

Coala PRO användes i RedHeart-studien på nästan 1,000 kvinnor med hjärtklappningsbesvär. Studien leddes av forskare på Karolinska Institutet och kvinnorna genomförde dagliga EKG-mätningar över en längre tid.

I studien bidrog Coalas lösning till att minska oro och ångest, vilket ledde till minskade symptom av hjärtklappning och ökad livskvalitet.

Läs mer om vår forskning

Senaste nytt