Användarvillkor Coala hjärtmonitor för konsumenter

CL 11-01-05 ver 04

Dessa villkor (”Villkor”) gäller Coala Hjärtmonitor, Coala-applikationen (”Coala-appen”), www.coalasolutions.com (”Webbplatsen”) och de digitala tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen. Detta inkluderar den molnbaserade Coala Care Portalen och analysresultat från denna, tillsammans benämnt ”Coala-prenumeration”.

Dessa Villkor ingås mellan Solutions AB (nedan kallad ”Coala Solutions”och refererad till som ”vi”,”vår”,”oss”) och användaren av Coala-prenumeration (nedan refererad till som ”du”, ”dig”, ”din”).

Genom att ansöka om en Coala-prenumeration via Webbplatsen eller via en återförsäljare godkänner du dessa Villkor och godkänner att vara bunden av dem. Om du inte godkänner Villkoren kan du inte ingå en Coala-prenumeration. Vi ber dig vidare att läsa vår Integritetspolicy och de återstående villkoren noggrant.

Om du har köpt Coala-tjänster eller Hjärtmonitor från någon av våra återförsäljare, regleras dina köpevillkor och eventuell ångerrätt närmare i avtalet som ingåtts mellan dig och återförsäljaren ifråga.

Information om oss

Firma: Coala Solutions AB
Organisationsnummer: 556248-3700
Adress: Östermalmstorg 1, 114 39 Stockholm, Sverige
E-postinfo@coalasolutions.com

Coala hjärtmonitorsystemet

Coala Hjärtmonitorsystemet, som inkluderar Coala Hjärtmonitor, Coala-appen, molnbaserad analys och en Coala-prenumeration, är ett system som baseras på medicinsk teknologi och som utformats för att samla in, mäta, analysera och presentera hjärtdata via Coala-appen på en smartphone. Coala Hjärtmonitor kan köpas antingen via Webbplatsen eller hos andra återförsäljare (”Coala-återförsäljare”). Vid köp på Webbplatsen kommer Coala Hjärtmonitor att levereras till dig på leveransadressen eller närmaste upphämtningsplats som du angav vid köpet.

Ansvarsfriskrivning

Användning av dina Coala-tjänster

Observera att resultaten som visas i Coala-appen är avsedda att användas som en indikator på ditt hälsotillstånd, och uppgifterna bör endast delges i informativt syfte. Coala Solution frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för fel och skador som uppstår vid bruk av Coala Hjärtmonitor och Coala-appen och ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) avseende hälsoinformationen som uppvisas i samband med mätning. Vid minsta tvivel på din hälsa rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar din vårdmottagning eller 112 i nödfall.

Observera att inga Coala-tjänster är tillämpliga för diagnos av bröstsmärta. Vid akuta bröstsmärtsymtom ska du kontakta sjukvårdspersonal eller en akutmottagning.

Användning av HjärtupplysningenTM-tjänster

Observera att Coala Solutions inte är ansvariga och inte kan hållas ansvariga för råd från Hjärtupplysningen eller någon annan extern vårdgivare i samband med din prenumeration. Sjukvårdspersonal på Hjärtupplysningen omfattas av samma lagar och bestämmelser om vård som all annan sjukvårdpersonal i Sverige.

Coala-prenumerationer

Det finns två typer av Coala-prenumerationer: Coala Basic och Coala Premium. Nedan i dessa Villkor innebär ”Coala-prenumeration” antingen en Coala Basic-prenumeration eller en Coala Premium-prenumeration. För att använda Coala Hjärtmonitor måste du ha en giltig prenumeration.

Coala Basic-prenumeration

En Coala Basic-prenumeration består av tillgång till Coala Hjärtmonitor via Coala-appen. Alla prenumerationer inkluderar ett obegränsat antal mätningar samt lagringar, och varje prenumeration är individuell och avsedd att användas av ägaren av Coala Hjärtmonitor.

Coala Premium-prenumeration

En Coala Premium-prenumeration består av tillgång till Coala Hjärtmonitor via Coala-appen. Utöver Basic-funktionerna får Premium-användare tillgång till Hjärtupplysningen™ och dess personal som tillhandahåller skräddarsydd användarkonsultation via telefon baserat på resultat från EKG-mätning, användarens profil och anamnesen som lämnades vid tidpunkten för konsultationen. Allt detta tillsammans utgör grunden för ytterligare analyser och stöd för individens medicinska bedömning från vårdgivaren.

När du väljer att köpa en Coala Premium-prenumeration ger du Hjärtupplysningen™ åtkomst till dina hjärtdata och lagrade resultat. Hjärtupplysningen™ kan nås per telefon via Coala-appen på helgfria måndagar till fredagar mellan kl. 08:00 och 21:00 (Centraleuropeisk tid). Coala Premium-prenumerationen inkluderar 12 telefonkonsultationer under en 12-månaders prenumerationsperiod.

Observera: Om ett resultat visar ett avvikande EKG rekommenderar Coala Solutions att du upprepar din inspelning enligt instruktionerna i användarmanualen och vid behov kontaktar din vårdgivare eller 112 i nödfall. Hjärtupplysningen™ kan fungera som en kontaktpunkt för Premium-användare när de får ett avvikande resultat.

Beställning av Coala-prenumeration och avtalsinnehåll

Du kan bara ansöka om Coala-prenumeration om du är 18 år eller äldre. Du måste också ha ett svenskt personnummer, en smartphone och ett e-postkonto för att kunna skapa ett användarkonto i Coala-appen. Mer information om kompabilitetskraven framgår på Webbplatsen under fliken ”frågor och svar”.

Du kan bara beställa en (1) Coala-prenumeration för en (1) Coala Hjärtmonitor, genom att köpa en Coala-prenumeration via Webbplatsen. Vi bekräftar mottagandet av din ansökan genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angav i samband med ansökan. När du får ett bekräftelsemeddelande från Coala Solutions har ett avtal om prenumerationen ingåtts. Vi förbehåller oss dock rätten att avstå från att ingå avtal med en part utan att ange skäl. I ett sådant fall kommer inget bekräftelsemeddelande att skickas, och vi meddelar dig istället att vi avstår från att ingå ett avtal med dig.

Avtalets längd och uppsägning

Vid köp av en Coala Hjärtmonitor beställer du även en tolv (12) månaders prenumeration med produkten (Basic- eller Premium-prenumeration). Efter tolvmånadersperioden kan du välja att förlänga Coala Hjärtmonitor-systemet med Basic- eller Premium-prenumerationer som kan vara 1, 6, 12 eller 24 månader långa.

Löpande prenumerationer
En prenumeration på 1 månad förnyas automatiskt med en ny abonnemangsperiod på 1 månad (löpande prenumeration), om prenumerationen inte sägs upp. Du kan säga upp prenumerationen när du vill och det upphör då att gälla nästkommande månad.

Fasta prenumerationer
Prenumerationsperioderna 6, 12 eller 24 månader är fasta prenumerationer, och avslutas automatiskt när de når sitt slutdatum om du inte väljer att förlänga prenumerationen.

Avsluta prenumerationer
För att avsluta en löpande prenumeration omber vi dig att besöka Mina sidor och göra nödvändiga ändringar i dina prenumerationsinställningar.

Prenumerationer kan avslutas innan prenumerationen löper ut men är giltiga till slutdatum.

Observera att Coala Solutions förbehåller sig rätten att säga upp din Coala-prenumeration utan att ange skäl, och i så fall kommer Coala Solutions att återbetala alla tillämpliga förskottsbetalningar.

Efter att prenumerationen har nått sitt slutdatum kommer Coala Solutions spara dina hjärtdata i minst ett (1) år för Basic-prenumeranter och tre (3) år för Premium-prenumeranter. Detta för att tillåta dig att använda historiska hjärtdata vid köp av en framtida prenumeration. Vi hänvisar till vår Integritetspolicy för mer information om denna fråga.

Om du vill ta bort historiska data som lagras hos Coala Solutions ska supporten kontaktas för att denna åtgärd ska kunna utföras enligt vår Integritetspolicy.

Priser

Med förbehåll för eventuella fel anges priser och fraktkostnader på Webbplatsen. Priserna för Coala Basic-prenumeration och Coala Premium-prenumeration inkluderar moms.

Priser och fraktkostnader kan komma att ändras över tid och meddelas då via tillgängliga kanaler.

Betalning

Betalning till Coala Solutions måste ske med de betalningsmetoder som anges av Coala Solutions på Webbplatsen eller av återförsäljaren.

Betalningar för Coala Hjärtmonitor och Coala-prenumerationer hanteras enligt ett (1) av följande fyra (4) alternativ (förutsatt tillgänglighet):

  1. Om du köper din Coala Hjärtmonitor via en återförsäljare kommer betalningen av Coala Hjärtmonitor och den medföljande prenumerationen (Basic eller Premium) att hanteras helt och hållet via återförsäljaren.
  2. Om du köper din Coala Hjärtmonitor inklusive en Basic- eller Premium-prenumeration via Webbplatsen, betalas Coala Hjärtmonitor och den medföljande prenumerationen (Basic eller Premium) enligt de betalningsmetoder som anges vid köpet.
  3. Om du köper en prenumeration för din Coala Hjärtmonitor via Webbplatsen kommer betalningen av prenumerationen att ske för hela prenumerationsperioden i början av den köpta prenumerationsperioden.
  4. Betalning för löpande prenumerationer kommer att ske fem (5) dagar före början av nästa period fram till prenumerationens upphörande.

När du godkänner Villkoren godkänner du att vi får debitera dig med den betalningsmetod som angavs vid köpet. Ändring av betalningsmetoder och/eller uppdatering av din betalningsinformation kan göras via Mina sidor på vår Webbplats eller via hjälp från supporten som kan kontaktas på info@coalasolutions.com.

Betalning kan också göras med en kupong eller ett presentkort (enligt villkoren för kupongen eller presentkortet).

Observera att vi förbehåller oss rätten att göra ett förhandsgodkännande och en kreditkontroll innan vi accepterar betalningar.

Produktgaranti

Coala Solutions garanterar att Coala Hjärtmonitor fungerar under två (2) år enligt Europeisk konsumentlagstiftning. Garantin är giltig förutsatt att Coala Hjärtmonitor har använts i enlighet med Coala Solutions bruksanvisning. Om ett fel inträffar under garantiperioden måste du meddela Coala Solutions inom två (2) veckor efter att felet inträffat för bli ersatt via garantin. Efter mottaget meddelande och nödvändig bedömning informerar Coala Solutions dig om produkten kommer att bytas ut mot en ny eller reparerad hjärtmonitor.

Reklamationer

Om Coala Hjärtmonitor-systemet inte fungerar enligt den avsedda användningen kan du lämna in en reklamation till oss inom skälig tid efter det att du borde ha märkt felet och få instruktioner om hur du returnerar Coala Hjärtmonitorn. En reklamation som görs inom två (2) månader efter det att du märkt felet anses alltid ha gjorts i rätt tid. Reklamationen görs genom att fylla i reklamationsformuläret som finns här. Ytterligare kontaktuppgifter för Coala Solutions finns angivna ovan.

Vi har rätt att i första hand försöka avhjälpa felet inom skälig tid från det att du reklamerade. Eventuella reparationer och byten sker utan kostnad för dig. Om du returnerar Coala Hjärtmonitorn i samband med reklamation, kommer vi att undersöka den och meddela dig via e-post om vi godkänner reklamationsärendet och åtar oss ansvar att åtgärda felet.

Eventuell återbetalning efter godkänd reklamation görs så snart som möjligt och senast 30 dagar från det datum då vi mottog den reklamerade Coala Hjärtmonitorn. Betalningsmetoden för återbetalningen är densamma som den du har använt vid köpet, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss.

Ångerrätt

Du har i egenskap av konsument rätt att ångra ditt köp (ångerrätt) som genomförts på distans enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerfristen är 14 dagar och börjar att löpa dagen efter att du har tagit emot Coala Hjärtmonitorn. Ångerrätten innebär att du har rätt att frånträda avtalet inom ångerfristen utan att ange någon anledning, under förutsättning att villkoren för ångerrätt uppfylls.

Du har rätt att öppna förpackningen för att undersöka Coala Hjärtmonitorn, för att fastställa dess funktioner och egenskaper, men om en värdeminskning har inträffat på grund av att du har hanterat Coala Hjärtmonitorn i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, ska du ersätta oss för värdeminskningen.

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att din Coala Solutions prenumeration påbörjas (vilket kan ske inom ångerfristen).

Du kan komma att bli ersättningsskyldig för en del av tjänsten som delvis utförts och/eller utnyttjats fram till dess att du utövar ångerrätten. Om du utövar din ångerrätt, ska du ersätta oss för en proportionell andel av det avtalade priset och/eller den löpande avgiften för den tid som tjänsten varit tillgänglig innan du utövade ångerrätten. Ersättningen kan beräknas utifrån ordinarie priset för tjänsten ifråga.

Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom ångerfristen och för egen kostnad returnera den oanvända Coala Hjärtmonitor utan dröjsmål till oss i enlighet med instruktionerna från Coala-supporten. Du kan kontakta oss via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@coalasolutions.com eller per post till följande adress: Coala Solutions AB, Östermalmstorg 1, 114 39 Stockholm, Sverige. Du kan, men måste inte, använda standardformuläret som vi har tagit fram för utövandet av ångerrätt. Blanketten finns på vår Webbplats HÄR.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt, ska Coala Hjärtmonitorn bli returnerad till oss, på valfritt sätt och väl emballerad, senast inom 14 dagar från den dag du meddelat oss att du vill utöva din ångerrätt. Du ansvarar för returkostnaderna vid utövande av ångerrätt.

Om du returnerar din Coala Hjärtmonitor genom att utnyttja din ångerrätt, kommer vi att göra en återbetalning inom 14 dagar från datumet fick vi ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har mottagit en Coala Hjärtmonitor i retur eller att du har bevisat för oss att Coala Hjärtmonitorn har returnerats. Vi kommer att betala tillbaka det belopp som betalats för Coalas Hjärtmonitor och/eller Coala-prenumerationer, minus eventuella värdeminskningar som har inträffat på grund av din hantering av den returnerade Coala Hjärtmonitorn, leveranskostnader och andra omkostnader.

Betalningsmetoden för återbetalningen är densamma som den du har använt vid köp om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss.

Ansvar

Om du är en konsument beskrivs vårt ansvar för Coala-prenumerationerna av tillämplig konsumentlagstiftning. I annat fall ansvarar vi endast för överträdelse av dessa Villkor och för ett totalt belopp som motsvarar din årsavgift för Coala-prenumerationen, såvida inte orsaken är allvarlig vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. Begränsningarna gäller inte i den mån att de begränsar dina lagstadgade rättigheter i egenskap av konsument.

Skäl för ansvarsbefrielse

Om uppfyllandet av våra åtaganden är väsentligt blockerat eller förhindrat på grund av omständigheter utanför vår kontroll, till exempel arbetsmarknadskonflikter, brand, blixtnedslag, terrorattacker, ändrad lagstiftning, myndighetsingripande och misslyckade eller försenade underleverantörstjänster på grund av omständigheterna som anges här, ska detta utgöra grund för ansvarsbefrielse som innebär att dagen för giltighetstid förlängs samt befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumenköplagen eller annan konsumentskyddslagstiftning.

Kontaktsätt

Meddelanden till oss ska skickas till info@coalasolutions.com. Meddelanden till dig skickas (i) till den e-postadress eller postadress du har angivit till oss eller (ii) genom att publicera dem på Webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Vi äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen, Coala Hjärtmonitor-systemet, Coala-appen och allt material som läggs ut på Webbplatsen och Coala Hjärtmonitor. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och patent, och alla sådana rättigheter förbehålls.

Du kan, för personligt bruk, skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får dock inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade material för kommersiella ändamål utan att först ha fått en licens från oss eller vår licensgivare.

Genom Coala-prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera kommentarer om oss, Coala-prenumerationer, Coala-appen, Coala Hjärtmonitor eller andra anslutna tjänster som du delar på internet, blogg eller sociala medier, och att använda citaten på vår Webbplats, på sociala medier och i annan marknadsföring.

Tillägg och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och tillägg till dessa Villkor. Du är bunden till Villkoren som var gällande vid den tidpunkt då du ansökte om Coala-prenumerationen såvida vi inte meddelar dig om eventuella ändringar eller tillägg och du inte inom 60 dagar från datumet för ett sådant meddelande meddelar oss att du inte accepterar sådana ändrade villkor (Coala-prenumerationen går omedelbart ut den dag då de nya villkoren blir tillämpliga).

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt Coala-prenumerationen utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan dock överföra våra rättigheter och skyldigheter gällande din Coala-prenumeration när som helst under prenumerationsperioden. Detta innebär att vi exempelvis har rätt till att överlåta konsumentfordringar till tredje part.

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om det uppstår en tvist mellan Coala Solutions och dig, kommer parterna först att försöka lösa tvisten genom uppgörelse. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten lösas av Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att granska ärendet. Du kan kontakta ARN via ARN:s webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka ett brev till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Annars avgörs tvisten av allmän domstol.