Device Compatibility

 

Coala-appen är kompatibel med mobiltelefoner med följande operativsystem:
Nuvarande version av iOS och dess två tidigare versioner
Nuvarande version av Android och dess fyra tidigare versioner

Telefon ingår ej

 

Coala App is compatible with smartphones with the following operating system:
Current iOS version and its two previous versions
Current Android version and its four previous versions

Phone is not included.