Clinical Advisory Board

Coala Solutions medicinska råd, även kallat Clinical Advisory Board, utgörs av ett flertal ledande och erfarna specialister inom kardiologi och life science. Deras kompetens och kunskap inom sina respektive områden ger Coala Solutions bästa möjliga förutsättningar att fortsätta bedriva forskning och utveckling på bästa sätt och därigenom fortsätta arbetet mot bolagets vision – att bidra till kampen mot hjärtsjukdomar.

Medlemmar av Medicinska rådet

Tord Juhlin, MD, PhD, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Tord är även ordförande i svenska kardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG).

Hans-Jörgen Nilsson, MD, PhD, Workstream Lead Cardiology, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Hans-Jörgen är involverad i den kardiologiska delen gällande implementering av nytt vårdinformationssystem i Region Skåne.

Claes Held, MD, PhD, Överläkare och Professor i Kardiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala. Claes är kliniskt verksam vid Hjärtkliniken, Akademiska Sjukhuset. Han forskar med verksamheten förlagd till Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR), vid Uppsala Universitet.

Peter Magnusson, MD, PhD, kardiolog, överläkare, Region Gävleborg/VO Kardiologi. Peter är verksam som forskare vid Centrum för forskning och utveckling Gävleborg/Uppsala Universitet (CFUG) och Karolinska Institutet.