Certifikat och godkännanden

Dokumentation

Produkten är CE-märkt och FDA godkänd och säljs och marknadsförs i EU, UK, USA och Australien.