Kat. 7 – Coala indikerar förekomst av extraslag

Coala systemet har registrerat extraslag i bigemini

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. När systemet finner extraslag där vart annat slag är ett extraslag i så kallad bigemini markeras det i registreringen. De allra flesta har enstaka extraslag (Ventrikulärt utlösta (VES) eller Supra ventrikulärt utlösta (SVES), men känner inte av dessa och störs inte av dem. SVES anses som mindre allvarliga och behandlas mer sällan. VES uppstår då celler i någon av hjärtkamrarna har byggt upp en impuls, vilken aktiveras snabbare än de celler som normalt skickar ut impulser.

Vid VES sprids impulsen på ett mindre funktionellt sätt i kamrarna, så att hjärtat producerar ett lägre blodflöde. Det lägre blodflödet kompenseras i nästkommande normala slag genom ett högre blodflöde, vilket kan kännas i halsgropen eller som ett dunk i bröstkorgen.

Rikligt med VES är ofta en följd av att en bakomliggande hjärtsjukdom föreligger. Det är därför viktigt att en noggrann utredning genomförs av det elektriska aktiveringssystemet, hjärtmuskelfunktionen, hjärtklaffarna och kranskärlen.

Ta kontakt med sjukvården, husläkare för att utreda orsaken till extraslagen

 

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall