Kat. 6 – Coala indikerar tecken på snabbt ändrad hjärtrytm

Coala indikerar tecken på snabba och långsamma rytmer.

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. När systemet finner ett avvikande impulståg som leder till korta eller längre perioder av förhöjd hjärtrytm markeras det i registreringen.

I höger förmak finns celler (sinusknutan) som bygger upp en elektrisk spänning och skickar iväg en elektrisk impuls en gång per hjärtslag (50-200 impulser/minut beroende på ansträngningen).

Ibland kan en underordnad cell på ett felaktigt sätt plötsligt skicka iväg impulståg med flera på varann följande impulser. Detta resulterar i kortare eller ibland längre perioder med snabb hjärtrytm (paroxysmal supraventrikulär tachykardi; PSVT). Det är då ofta nödvändigt att utreda bakomliggande orsak hos specialist. Störningar i förmakens impulsgivning föregår i många fall förmaksflimmer. I enstaka fall kan en snabb regelbunden rytm uppstå i förmaken.

Kontakta sjukvården för att fastställa orsaken till symtomen.

 

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall