Kat. 4 – Coala indikerar förhöjd hjärtfrekvens

Coala indikerar en hög hjärtfrekvens.

Pulsen eller hjärtfrekvensen vid vila är vanligtvis under 100 slag per minut. Vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis infektioner, smärta kan dock vilopulsen vara högre. Även stress, läkemedel, snus, cigaretter kan orsaka förhöjd vilopuls. Vid uttalad stress kan hjärtslagen upplevas som om det dunkar i bröstet.

Orsaken till hög vilopuls kan också vara att andra celler i hjärtat än de som normalt reglerar rytmen tar över. När detta händer kan belastningen på hjärtat bli för hög och då pumpar hjärtat med lägre effekt. Då uppstår det som kallas hjärtsvikt och tecken på det är andnöd, kallsvettningen eller svimning. Vid dessa symtom skall kontakt tas med sjukvården.

 

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall