Kat. 3 – Coala indikerar överhoppade hjärtslag

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. När systemet finner ett överhoppat hjärtslag/impuls markeras det i registreringen. Tillfälligt överhoppade hjärtslag beror på försämrad impulsbildning från de celler i hjärtat som normalt sett skickar ut den impuls som leder till ett hjärtslag.

Ett hjärtslag kan också fördröjas tillfälligt eller permanent. Det beror på att det område eller ”väg” i hjärtat som signalen/impulsen normalt färdas längs är blockerad.

Impulsbildningen uppvisar med åren ofta en nedsättning i de celler som normalt skickar hjärtslagsimpulser vilket kan leda till lägre hjärtfrekvens. Samtidigt kan med ökande ålder störningar i fortplantningen av impulsen uppkomma. Om den normala hjärtrytmen blir för långsam kan andra celler ta över impulsgivningen, men då oftast med lägre frekvens än normalt. Om detta sker, kan det i vissa fall behövas en pacemaker.

Överhoppade hjärtslag är i regel inte farliga. Skulle du uppleva obehag, svimningskänsla, bli kallsvettig bör du kontakta sjukvården.

 

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall