Kat. 10 – Coala indikerar tecken på återkommande extraslag

Coala indikerar fler än 5 SVES/registrering.

Coala systemet är utvecklat för att kunna indikera förändringar i hjärtats rytm. Med supraventrikulära menas att de är utlösta från ett område i hjärtat vid sidan de ordinarie impulsgivande cellerna. De flesta känner inte av sina SVES. Vissa kan känna extraslagen som att hjärtat hoppar till. Enstaka SVES ger endast marginell påverkan på cirkulationen och är ofarliga.

SVES uppstår då andra celler i hjärtat aktiveras snabbare än den ordinarie impulsgivarcellerna. Detta kan ske en enstaka gång eller kortare eller längre serier. Förmakens sammandragning påverkas negativt och blir ineffektivare, men då merparten av hjärtats pump-effekt skapas i kamrarna påverkas inte det totala hjärtarbetet mycket.

De flesta människor har supraventrikulära extraslag (SVES). Orsaken till tillfälliga SVES kan vara stress, nedsatt sömn, alkohol (oftast flera timmar efter alkoholintaget). SVES kan också vara tecken på en belastning av hjärtat orsakat av klaffel (ex. läckage eller förträngning). Genomgångna infektioner med hjärtpåverkan kan också göra att extraslag/SVES återkommer vid upprepade infektioner.

Vid nästa kontakt med sjukvården/husläkare berätta om dina SVES. Kommer extraslagen oftare över tid, ta kontakt med sjukvårdsupplysningen.

 

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall