Kat. 1 – Dina värden ser normala ut

Hjärtat arbetar vanligen med 50-100 slag/minut (R-R-intervall 600-1200 msek) i vila och vid måttlig ansträngning. Vid uttalad ansträngning kan hjärtfrekvensen gå upp till cirka 200 slag/min (R-R-intervall 300 msek).

Långsam hjärtrytm/Bradykardi innebär att det bildas färre impulser än normalt och definieras här som <50 impulser/min; ( R-R-intervall >1200 msek).

Långsam hjärtrytm är ett observandum, men utan symtom kan man avvakta och kontakta husläkaren nästkommande vardag. Föreligger symtom som yrsel, illamående, svimning bör sjukvårdskontakt tas snarast.

Resultaten som visas i Coala App är endast avsedda att användas som en indikator av ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Coala Solutions friskriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om ditt hälsotillstånd rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar vårdgivare, din läkare eller 112 vid nödfall