Studier

Coala - Redheart study

Minskade symptom och oro vid hjärtklappning

Coala Heart Monitor användes i den unika RedHeart studien som genomfördes under ledning av forskare på Karolinska Institutet och i samarbete med 1,6 miljonerklubben.

Under studien, där 1000 kvinnor rekryterades, visades att patienter som upplever oklar hjärtklappning och använder Coala Heart Monitor för omedelbar EKG-analys får minskade symptom av oro, ångest och depression samtidigt som de rapporterar en förbättrad livskvalitet.

Läs studien här
Odiagnostiserade förmaksflimmer upptäcks med Coala

Odiagnostiserade förmaksflimmer kan upptäckas med Coala

I TEASE-studien gjordes bröst- och tum-EKG med Coala Heart Monitor två gånger dagligen under 28 dagar för att påvisa förekomst av förmaksflimmer hos patienter med stroke utan bakomliggande orsak.

Under TEASE-studien kunde man, under 20 dagar efter stroke, med hjälp av Coala Heart Monitor upptäckta tidigare odiagnostiserade förmaksflimmer hos 9% av patienterna.

Författarna drar slutsatsen att en icke-invasiv enhet som Coala Heart Monitor kan vara ett viktigt utvärderingsverktyg för långvarig monitorering av stroke patienter för att förhindra återkommande stroke.

Läs studien här