Media

Denna sida innehåller nedladdningsbara bilder av Coala Solutions logotyper, produkter och ledande anställda. Bilderna är tillgängliga i högupplöst format och riktar sig till media och andra intressenter av våra produkter och vårt företag. Om du har frågor om användning eller behöver någon annan bild kontakta oss via e-post till info@coalasolutions.com. Obs! Alla bilder, logotyper och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av Coala Solutions AB. Material i bildbanken får användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från Coala Solutions AB. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna.