Hjärtflimmerkollen villkor

CL 11-01-10 ver 04

Dessa användningsvillkor gäller för köp av tjänsten Hjärtflimmerkollen och ingås mellan CoalaSolutions AB (nedan kallad ”Coala Solutions”och refererad till som ”vi”,”vår”,”oss”) och användaren av Hjärtflimmerkollen (nedan refererad till som ”du”, ”dig”, ”din”). Läs villkoren noggrant.

Genom att köpa tjänsten ”Hjärtflimmerkollen” via webbplatsen www.coalasolutions.com (”Webbplatsen”) eller en återförsäljare accepterar du dessa villkor och godkänner att vara bunden av dem. Om du inte godkänner villkoren kan du inte ingå avtal om att köpa Hjärtflimmerkollen. Vi ber dig också läsa vår Integritetspolicy.

För användningsvillkor för Coala Hjärtmonitor, se användningsvillkoren för Coala Hjärtmonitor.

Om du har köpt Coala-tjänster eller Hjärtmonitor från någon av våra återförsäljare, regleras dina köpevillkor och eventuell ångerrätt närmare i avtalet som ingåtts mellan dig och återförsäljaren ifråga.

Information om oss

Firma: Coala Solutions AB
Organisationsnummer: 556248-3700
Adress: Östermalmstorg 1, 114 39 Stockholm, Sverige
E-postinfo@coalasolutions.com

 

Ansvarsfriskrivning

Användning av dina Coala-tjänster

Observera att resultaten som visas i Coala-appen är avsedda att ses som en indikator på ditt hälsotillstånd, och uppgifterna bör endast ses som informativa. Coala Solutions friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för fel, och skador som uppkommer på individen som en effekt av att ha brukat Hjärtmonitorn Coala och Coala App, och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvivel på din hälsa rekommenderar Coala Solutions att du alltid kontaktar din vårdmottagning eller 112 i nödfall.

Observera att inga Coala-tjänster är tillämpliga för diagnos av bröstsmärta. Vid akuta bröstsmärtsymtom ska du kontakta sjukvårdspersonal eller en akutmottagning.

Användning av Hjärtflimmerkollen

Observera att Hjärtflimmerkollen utförs av en kontrakterad leverantör till Coala Solutions och att Coala Solutions inte ansvarar för den bedömning som görs av vårdgivare i samband med undersökningen. Sjukvårdspersonal som tillhör den kontrakterade leverantören som utför undersökningar omfattas av samma lagar och bestämmelser om vård som all annan vårdpersonal i Sverige.

Hjärtflimmerkollen

På Webbplatsen kan du köpa tjänsten “Hjärtflimmerkollen”, en medicinsk tjänst som erbjuds under medicinskt ansvar av en kontrakterad vårdgivare i samarbete med Coala Solutions som återförsäljare. Hjärtflimmerkollen inkluderar en EKG-undersökning under en begränsad tid med en lånad Coala Hjärtmonitor eller en Coala Hjärtmonitor som redan är i användarens ägo, under vilken tid mätningarna analyseras av en kardiolog som kommer att förse användaren med en skriftlig bedömning efter analys.

Beställning av Hjärtflimmerkollen

Du kan bara köpa Hjärtflimmerkollen om du är 18 år eller äldre. Du måste också ha ett svenskt personnummer, en mobiltelefon och ett e-postkonto för att kunna skapa ett användarkonto i Coala-appen.

Hjärtflimmerkollen – Handlingsförlopp/detaljerad beskrivning

När du har slutfört din beställning av Hjärtflimmerkollen på Webbplatsen kommer en Coala Hjärtmonitor att på lån skickas till din adress inom tre (3) arbetsdagar efter beställning av tjänsten.

Efter den avslutade 2-veckorsundersökningen kommer dina resultat att analyseras av kardiologer hos den kontrakterade vårdgivaren som sedan ger dig en skriftlig bedömning. Slutligen, efter att undersökningen är klar och bedömningen givits till dig, kommer du av hälsotjänsten att få möjlighet att köpa den utlånade Coala Hjärtmonitorn till ett reducerat pris alternativt att returnera den till Coala Solutions. Hjärtflimmerkollen är slutförd när du har fått tillgång till bedömningen från vårdgivaren.

Observera att genom att köpa Hjärtflimmerkollen lånar du en Coala Hjärtmonitor för att utföra tjänsten, och den måste returneras till oss om du inte utnyttjar rätten att köpa den utlånade Coala Hjärtmonitorn.

Om du redan äger en Coala Hjärtmonitor kan du använda Hjärtflimmerkollen omedelbart till ett reducerat pris som exkluderar lånekostnader och frakt för Coala Hjärtmonitor.

Coala Hjärtmonitor

Som en del av Hjärtflimmerkollen-tjänsten, om du inte redan har tillgång till en köpt Coala Hjärtmonitor, kommer du att kunna låna en Coala Hjärtmonitor från Coala Solutions under en begränsad tid.

Coala Hjärtmonitor-systemet, som inkluderar Coala Hjärtmonitor, Coala-appen och molnbaserad analys är ett system som baseras på medicinsk teknologi och som utformats för att samla in, mäta, analysera och presentera hjärtdata via Coala-appen på en smartphone.

Genom att köpa Hjärtflimmerkollen görs information tillgänglig för den kontrakterade vårdgivaren via Coala Care Portalen för bedömning. Genom att godkänna dessa villkor ger du den kontrakterade leverantören åtkomst till dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy i samband med din användning av Coala Hjärtmonitor för Hjärtflimmerkollen.

Priser

Med undantag för uppenbara tryckfel gäller priserna och fraktkostnaderna som anges på Webbplatsen. Priser och fraktkostnader kan komma att ändras. Alla priser anges inklusive moms.

Betalning

Betalning för Hjärtflimmerkollen måste ske med de betalningsmetoder som anges av Coala Solutions på Webbplatsen eller av återförsäljaren.

Betalningar för Hjärtflimmerkollen kommer att hanteras enligt något av följande alternativ:

  1. Om du köper Hjärtflimmerkollen via en återförsäljare, kommer betalningen av Hjärtflimmerkollen att hanteras helt via återförsäljaren.
  2. Om du köper Hjärtflimmerkollen via Coalas Webbplats kommer betalning av Hjärtflimmerkollen att ske enligt den betalningsmetod som erbjuds vid köpet.
  3. Betalning kan också göras med en kupong eller presentkort (enligt villkoren för kupongen eller presentkortet).

Vi förbehåller oss rätten att göra ett förhandsgodkännande och en kreditkontroll innan vi godkänner en beställning av Hjärtflimmerkollen via Webbplatsen.

Retur av Coala Hjärtmonitor

Efter att ha genomfört en Hjärtflimmerkollen-undersökning och fått återkoppling från vårdgivaren måste du returnera din lånade Coala Hjärtmonitor till Coala Solutions.

Du kommer att få möjlighet att behålla den utlånade Coala Hjärtmonitor genom att köpa den till det pris som erbjuds av Coala Solutions. Om du inte köper den utlånade Coala Hjärtmonitor ska du returnera den utlånade Coala Hjärtmonitor inom en (1) vecka från den genomförda Hjärtflimmerkollen-undersökningen.

Om utlånad Coala Hjärtmonitor inte returneras inom den angivna tidsramen förbehåller Coala Solutions sig rätten att fakturera dig för den utlånade Coala Hjärtmonitorn. När fakturan har skickats till dig, övergår ägandet av Coala Hjärtmonitor till dig.

Reklamationer

Om du tror att Hjärtflimmerkollen-tjänsten innehåller felaktigheter eller om Coala Hjärtmonitorn inte fungerar enligt den avsedda användningen kan du lämna in en reklamation till oss inom skälig tid efter det att du borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två (2) månader efter det att du märkt felet anses alltid ha gjorts i rätt tid. Reklamationen görs genom att fylla i reklamationsformuläret som finns HÄR. Ytterligare kontaktuppgifter för Coala Solutions finns angivna ovan.

Vi har rätt att i första hand försöka avhjälpa felet inom skälig tid från det att du reklamerade. Eventuella reparationer och byten sker utan kostnad för dig. Om du returnerar den utlånade Coala Hjärtmonitorn i samband med reklamation, kommer vi att undersöka den och meddela dig via e-post om vi godkänner reklamationsärendet och åtar oss ansvar att åtgärda felet.

Eventuell återbetalning efter godkänd reklamation görs så snart som möjligt och senast 30 dagar från det datum då vi mottog den reklamerade Coala Hjärtmonitorn. Betalningsmetoden för återbetalningen är densamma som den du har använt vid köpet, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss.

Ångerrätt

Du har i egenskap av konsument rätt att ångra ditt köp (ångerrätt) som genomförts på distans enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerfristen är 14 dagar och om du redan har en Coala Hjärtmonitor sedan tidigare, börjar ångerfristen att löpa från och med dagen efter att avtalet om Hjärtflimmerkollen-tjänsten ingicks. Om du lånar en Coala Hjärtmonitor från oss, börjar ångerfristen istället att löpa dagen efter att du har tagit emot den utlånade Coala Hjärtmonitorn. Ångerrätten innebär att du har rätt att frånträda avtalet inom ångerfristen utan att ange någon anledning, under förutsättning att villkoren för ångerrätt uppfylls.

Du har rätt att öppna förpackningen för att undersöka Coala Hjärtmonitorn, för att fastställa dess funktioner och egenskaper, men om en värdeminskning har inträffat på grund av att du har hanterat Coala Hjärtmonitorn i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, ska du ersätta oss för värdeminskningen.

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du (i) att Hjärtflimmerkollen-tjänsten påbörjas (vilket kan ske inom ångerfristen); och (ii) att ångerrätten upphör när tjänsten har slutförts, oavsett om slutförandet sker inom ångerperioden.

Du kan komma att bli ersättningsskyldig för en del av tjänsten som delvis utförts och/eller utnyttjats fram till dess att du utövar ångerrätten. Om du utövar din ångerrätt, ska du ersätta oss för en proportionell andel av det avtalade priset och/eller den löpande avgiften för den tid som tjänsten varit tillgänglig innan du utövade ångerrätten. Ersättningen kan beräknas utifrån ordinarie priset för tjänsten ifråga.

Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom ångerfristen och för egen kostnad returnera den utlånade Coala Hjärtmonitorn utan dröjsmål till oss i enlighet med instruktionerna från Coala-supporten. Du kan kontakta oss via ditt konto på Webbplatsen, genom att skicka ett meddelande till info@coalasolutions.com eller per post till följande adress: Coala Solutions AB, Östermalmstorg 1, 114 39 Stockholm, Sverige. Du kan, men måste inte, använda standardformuläret som vi har tagit fram för utövandet av ångerrätt och skicka den ifyllda ångerblanketten till oss. Blanketten finns på vår webbplats HÄR.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt, ska den utlånade Coala Hjärtmonitorn bli returnerad till oss, på valfritt sätt och väl emballerad, senast inom 14 dagar från den dag du meddelat oss att du vill utöva din ångerrätt. Du ansvarar för returkostnaderna vid utövande av ångerrätt.

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att återbetala det du har betalat för Hjärtflimmerkollen efter avdrag för eventuell ersättning som vi har rätt till enligt lag samt eventuella värdeminskningar, leveranskostnader och andra omkostnader. Återbetalningen görs utan onödigt dröjsmål inom 14 dagar från datumet fick vi ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten och när retur av eventuellt utlånad Coala Hjärtmonitor har registrerats eller när du har bevisat för oss att den utlånade Coala Hjärtmonitorn har returnerats.

Betalningsmetoden för återbetalningen är densamma som den du har använt vid köp om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss.

Ansvar

Om du är en konsument regleras vårt ansvar för Hjärtflimmerkollen-tjänsten av tillämplig konsumentlagstiftning. I annat fall är vi endast ansvariga för överträdelse av dessa villkor och för ett belopp som motsvarar kostnaden för Hjärtflimmerkollen-tjänsten om inte grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse har skett. Begränsningarna gäller inte i den mån att de begränsar dina lagstadgade rättigheter i egenskap av konsument.

Skäl för ansvarsbefrielse

Om uppfyllandet av våra åtaganden är väsentligt blockerat eller förhindrat på grund av omständigheter utanför vår kontroll, till exempel arbetsmarknadskonflikter, brand, blixtnedslag, terrorattacker, ändrad lagstiftning, myndighetsingripande och misslyckade eller försenade underleverantörstjänster på grund av omständigheterna som anges här, ska detta utgöra grund för ansvarsbefrielse som innebär att dagen för giltighetstid förlängs samt befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan konsumentskyddslagstiftning.

Kontaktsätt

Meddelanden till oss ska skickas till info@coalasolutions.com. Meddelanden till dig skickas (i) till den e-postadress eller postadress du har angivit till oss eller (ii) genom publiceringar på Webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Vi äger alla immateriella rättigheter till webbplatsen, Coala Heart Monitor-systemet, Coala-appen och allt material som läggs ut på Webbplatsen och Coala Heart Monitor. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och patent, och alla sådana rättigheter förbehålls.

Du kan, för personligt bruk, skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får dock inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade material för kommersiella ändamål utan att först ha fått en licens från oss eller vår licensgivare.

Genom användning av Hjärtflimmerkollen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera kommentarer om oss, Coala-prenumerationer, Coala-appen, Coala Hjärtmonitor eller andra anslutna tjänster som du delar på internet, blogg eller sociala medier, och att använda citaten på vår Webbplats, på sociala medier och i annan marknadsföring.

Tillägg och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och tillägg till dessa användningsvillkor. Du är bunden till användningsvillkoren som var gällande vid den tidpunkt då du köpte Hjärtflimmerkollen.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt Hjärtflimmerkollen-tjänsten utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan dock överföra våra rättigheter och skyldigheter gällande din användning av Hjärtflimmerkollen när som helst. Detta innebär att vi exempelvis har rätt till att överlåta konsumentfordringar till tredje part.

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om det uppstår en tvist mellan Coala Solutions och dig, kommer parterna först att försöka lösa tvisten genom uppgörelse. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten lösas av Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att granska ärendet. Du kan kontakta ARN via ARN:s webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka ett brev till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Annars avgörs tvisten av allmän domstol.