Forskning

Coalas marknadsledande prestanda är kliniskt utvärderad och bygger på forskningsresultat som presenterats på flera nationella och internationella forskningskonferenser.

Som det första integrerade smartphone-baserade systemet detekterar Coala förmaksflimmer genom analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-registreringen, i enlighet med kliniska riktlinjer. Systemet automatdetekterar även ett flertal andra typer av arytmier och genom att både bröst- och tum-EKG registreras erhålls den höga noggrannheten. Coala Solutions team fortsätter att utveckla systemet så att fler fysiologiska och patofysiologiska processer inom hjärta kärl kan registreras och utvärderas.