Coala App med telefon

Så kan digital innovation ge vårdpersonalen mer tid att ta bättre hand om patienter

Det senaste året har inneburit fortsatt ansträngda situationer för de anställda i sjukvårdssystemet och på grund av tidsbrist har man behövt prioritera ned annan vård. Men är det möjligt att använda sig av modern teknik för att frigöra tid hos vårdpersonalen? Det är något som svenska Life Science-företaget tillika Microsoft-samarbetspartnern Coala Life nu vill påvisa i en ny klinisk studie där 600 patienter över 65 år själva kan mäta sina hjärtrytmer på distans.

Den inverkan som Covid-19 har haft på samhället har gjort att folkhälsan hamnat högst upp på den politiska agendan. Pandemin har visat att det är minst lika viktigt att säkerställa vårdpersonalens välmående som det är att möjliggöra kvalitativ, effektiv och tillgänglig vård för alla. Dessutom är tiden en knapp resurs i och med att vårt sjukvårdssystem står inför en växande efterfrågan på vård som resultat av den pågående hälsokrisen och en åldrande befolkning.

”Pandemin har påskyndat den digitala omställningen inom sjukvården med allt fler datadrivna innovationer inom hälso- och sjukvården. Det ger oss en möjlighet att verkligen omvärdera hur vi kan gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva, prediktiva och i slutändan förebyggande. Den kanske största vinsten med att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården är att man kan effektivisera sjukvårdssystemet och avlasta vårdpersonalen med hjälp av lösningar som automatiserar vissa processer”, säger Mathias Ekman, Director Digital Health Platforms & Partner Ecosystems på Microsoft EMEA Health & Life Science.

Tack vare nya innovationer är det möjligt att frigöra värdefull tid från vårdpersonal så att de kan fokusera på behandling av patienter som gör störst skillnad. Exempelvis har det svenska Life Science-företaget Coala Life utvecklat en portabel EKG-monitor kopplat till Microsofts molnplattform Azure där patienter kan mäta sina egna hjärtrytmer hemifrån.

Detta görs genom att patienten lägger monitorn mot sitt bröst i ungefär 30 sekunder. Därefter laddas informationen automatiskt upp i patientens mobiltelefon samtidigt som vårdpersonalen också tar del av datan i realtid. Lösningen frigör därmed tid hos såväl patienten som vårdpersonalen genom att patienten slipper åka in till sjukhuset eller vårdcentralen för att undersökas på plats.

Eftersom EKG-monitorn är portabel blir det möjligt att genomföra studier med deltagare från olika delar av landet istället för en begränsad geografisk region. Coala Life har tillsammans med Region Gävleborg precis avslutat en rekryteringsrunda på totalt 600 personer över 65 år som ska delta i en sådan studie. TITAN-DM, som studien heter, ska öka kunskapen kring förmaksflimmer hos personer med diabetes.

Förmaksflimmer är den vanligaste typen av rytmrubbning i hjärtat och en sjukdom som ökar risken för stroke. Bara i Sverige orsakar förmaksflimmer över 10 000 strokefall varje år.

Risken för att få förmaksflimmer ökar exponentiellt efter 65. Därför är det glädjande att kunna genomföra studien med så många deltagare. Genom rekryteringsprocessen har vi även sett att våra äldre medborgare inte alls har några problem med att navigera sig igenom teknik i form av vår app och Bank-ID i sina smartphones. Förutom att vi med detta projekt vill visa på hur man kan effektivt genomföra kliniska studier så är vår lösning även högst relevant ur ett smittsäkerhetsperspektiv. Risken för smitta minimeras i och med att de deltar i hemmets trygga vrå”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life.

Studiedeltagarna ska mäta sin hjärtrytm två gånger om dagen under tre månaders tid. De deltagare som visar sig ha förmaksflimmer kommer tidigt kunna erbjudas medicinering som ger en 80 procents riskreducering av stroke. Coala Life har tidigare genomfört liknande studier, men det är första gången det sker med ett så omfattande deltagarunderlag.

Att få till en studie med 600 deltagare på bara tolv veckor hade varit nästintill omöjligt om inte det vore för ett effektivt samarbete med patient- och pensionärsorganisationer kombinerat med digitalt stöd. Det är ett ytterligare bevis på att digitala lösningar kan utgöra fantastiska forskningsverktyg som dessutom sparar både tid och är kostnadseffektiva. Det ska bli väldigt spännande att både få ta del av resultaten löpande och få presentera dem under nästa år”, säger Peter Magnusson, överläkare, med dr, Region Gävleborg och huvudansvarig forskare anknuten till Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

För mer information, vänligen kontakta swedenpress@microsoft.com
Artikeln har ursprungligen publicerats på Microsofts hemsida.